EHKAM
sehife 1 den 5 -e qeder.
  1  2  3  ... 4-5
TEXELLiNiN HOKMLERi

Sual: 93. Kocherilerin, xususile koch movsumunde bovlun (sidiyin) mexrecini paklamaq uchun kifayet qeder sulari olmur, bu halda odun, yaxud dashla paklamaq kafidirmi?
Cavab: Bovlun mexreci sudan qeyri hech bir sheyle pak olmaz. Ve eger su ile pak etmeye imkan olmasa, namazi duzdur.
Sual: 94. Qelil su ile (meselen, aftaba suyu ile) bovl ve gaitin mexrecini paklamagin hokmu nedir?
sehife 1 den 5 -e qeder.
  1  2  3  ... 4-5
 
[Geri]
Wap.IXLAS.Az