EHKAM
sehife 1 den 3 -e qeder.
  1  2  3BATiL QUSLA AiD OLAN HOKMLER

Sual: 201. Bir nefer heddi-buluga chatmish, lakin quslun vacib olmasini, keyfiyyetini bilmemish, iyirmi yashina chatana kimi bir muddetde teqlid meselelerinden, quslu vacib olmasindan agah olmamishdir. Onun bu dovrdeki oruclarinin, namazlarinin hokmu nedir?
Cavab: Cenabet halinda qildigi namazlarin, tutdugu oruclarin qezasini yerine yetirmesi -eger cenabetin mohtelim olmaqla, meninin xaric olmasi ve s. yollarla olmasini bilirdise, hemchinin cunub olan shexse oruc tutmaq uchun quslun vacib olmasini bilmirdise-vacibdir. Hetta ustun re`y budur ki, eger onun hokm qarshisindaki cehli teqsir uzunden olsa, (ye`ni muqessir cahil olsa) keffare de vermek vacibdir. Amma cenabet barede umumiyyetle cahil (qasir cahil) olsa ve oruc tutdugu gun fecr achilanda cunub oldugunu bilmese, bu halda hech orucun qezasi vacib deyildir, o ki, qala keffareye.
Sual: 202. Bir cavan meseleni bilmemek uzunden istimna edir (24 yashindan evvel ve sonra), ondan da meni xaric olur. Amma qusl etmir. Bu shexsin vezifesi nedir? O shexse istimna etdiyi, meninin xaric oldugu dovrde qusl vacibdirmi? Hemchinin, bu dovrde (indiye kimi) tutdugu oruc, qildigi namaz batildirmi ve onlarin qezasi vacibdirmi? Halbuki, o shexs mohtelim oldugunu bilir, amma cenabet quslu etmeye se`y gostermir; hemchinin bilmirdi ki, meninin xaric olmasi qusla sebeb olur.
sehife 1 den 3 -e qeder.
  1  2  3
 
[Geri]
Wap.IXLAS.Az