EHKAM
sehife 1 den 20 -e qeder.
  1  2  3  ... 4-6
MeYYiTiN HOKMLERi

Sual: 230. Hazirki dovrde be`zi shexsler (qebir iishlerine baxanlar) olulerin kefen-defn ishlerini ohdelerine alirlar (ister arvad olsun, isterse de kishi). Bu kimi shexslerin meyyitlerin mehremlerinden olmamalari belli olduqda defn ishinde ishkal ireli gelirmi?
Cavab: Meyyite qusl (meyyit quslu) verdikde qusl verenle meyyitin eyni cinsden (ye`ni her ikisi arvad, yaxud her ikisi kishi) olmasi shertdir. Meyyite onun oz cinsinden olan shexsin qusl vermesi mumkun oldugu halda qeyrisinin (ye`ni arvada kishinin, kishiye arvadin) qusl vermesi duz deyildir. eger qusl verse de quslu batildir. Lakin defnde, kefene bukmede eyni cinsden olmasi shert deyildir.
Sual: 231. Hal-hazirda kend yerlerinde olunu yashayish evinin ichinde yumaq adet olmushdur. Be`zi hallarda meyyitin canishini olmur, meyyitin ise segir (heddi-buluga chatmamish) ovladlari olur. Bele olan hallarda Sizin mubarek re`yiniz nedir?
sehife 1 den 20 -e qeder.
  1  2  3  ... 4-6
 
[Geri]
Wap.IXLAS.Az