Muxtelif dini kitablar
sehife 34 den 277 -e qeder.
  31-33 ...  34  35  36  ... 37-39
Bu yeni xelq edilmish varligi (insani) bashqa varliqlardan ayiran hansi xususiyyetlerdir? Mexluqatin saysiz-hesabsiz xususiyyetleri vardir, amma onlardan yalniz uchunun behs etmek istediyimiz movzuya bagliligi vardir:
1.Tebiet;
2.instinkt;
3.Fitret;
indi ise bu elmi terminleri muxteser shekilde arashdiraq. Yeri gelmishken fitret mefhumunu diger oxshar terminlerle muqayise ederek onun heqiqi me`nasini daha da aydinlashdiraq.
sehife 34 den 277 -e qeder.
  31-33 ...  34  35  36  ... 37-39
 
[Geri]
cheporn.com