Muxtelif dini kitablar
sehife 7 den 67 -e qeder.
  4-6 ...  7  8  9  ... 10-12
Seqifeden bashlayaraq islamin esl yolundan, heqiqi xettinden uzaqlashmaga bashlayan ve osmanin hakimiyyeti dovrunde oz yolunu islamdan uzaqlashdiran hakimiyyet imam Huseyn eleyhisselamin dovrunde artiq heddini ashib dashmishdi.
o dovrlerde Muaviye ikinci ve uchuncu xelife terefinden shama vali sechilmishdi. Muaviye vali oldugu bu muddetde oz movqeyini daha da mohkemletmish ve islam olkesinin taleyini hell ederek xelife kimi hakimiyyeti ele kechirmishdi. Belelikle de, o, islamin qati dushmeni olan emeviler sulalesini muselmanlarin bashi ustunde rehber etmish ve Ziyad emr ibn as, Semure ibn Cundub kimi zalim shexslerin komeyi ile zor gucune hokumet teshkil vererek islami alt-ust etmishdi. Muaviye bir terefden heqiqi muselmanlara qarshi siyasi ve iqtisadi chetinlik siyasetini yeriderek, qirgin, qetl, ezab-eziyyet, onlari acliqda saxlamaqla her hansi bir muxalifet herekatinin qarshisini alir, diger terefden de millet ve qebilelerarasi reqabeti ortaya ataraq qebileleri bir-birinin canina salirdi. onun hokumetine bir tehluke yetishmesin deye, bu yolla onlarin gucunu zeifledirdi. Bashqa bir terefden ise onun hokumeti uchun ishleyen noker ve muzdurlarin vasitesile yalanchi hedisler soylemek, Qur`ani oz xeyrine tefsir etmekle camaatin hokumetin eleyhine yonelmish fikrini dagidir ve oz hokumetine sher`i ve islami ad verirdi. islamin tam ziddine olan bu siyaset hemchinin, Muaviyenin siyaseti ile eqide cehetden ust-uste dushen [Murcie] ve [Cebriyye] kimi batil firqelerin yayilmasina sherait yaratmaq cemiyyetde pis ve acinacaqli te`sirler yaradaraq cemiyyeti zilletle dolu olan bir sukut (me`nevi olum) meydanina chixartdi. Bu acinacaqli siyaset neticesinde islam cemiyyetinin esl mahiyyeti itib batdi ve islami deyerler bir-birine deydi. Bele ki, muselmanlarin islamin onlara din adi ile rehberlik eden zalim xelifeleri desteklemek icazesini vermediyini bildikleri halda, yene de onlar qorxudan, xebersizlik ve zeiflik ucbatindan hemin xelifeleri destekleyirdiler. Bu siyaset neticesinde muselmanlar Qur`an mentiqi ve Peygember (sellellahu eleyhi ve alih) te`liminin eksine olaraq qorxaq, zahirbaz ve sazish qebul eden shexslere chevrilmishdiler.
Muselmanlarin heyatinin bu merhelesi tarixi azginligin butun cemiyyete yayilmasi ve cemiyyeti ozune teref chekmesi numuneleri ile doludur.
Muselmanlarin osman ve onun terefdarlarinin yeritdiyi siyasetin muqabilindeki eks tedbirlerini Muaviyenin tutdugu siyasete qarshi sechdikleri yol ile muqayise etdikde, bu sheytani siyasetin cemiyyetde yaranan acinacaqli neticeleri achiq-ashkar goz qabaginda durur. chunki muselmanlar osmanin siyasetine qarshi umumi qiyama qalxmaqla onun bu siyasetine cavab verdiler. Bu qiyam islam olkesinin boyuk sheherlerine, ye`ni, Medine, Mekke, Kufe, Besre, Misir ve diger sheher ve kendlere yayilmish ve ehali qiyamda ishtirak etmishdi. ancaq Muaviyenin dovrunde zulmun qat-qat artmasina, qetl ve hedelemelerin sayinin choxalmasina, muselmanlarin oz huquqlarindan, gelirlerinden achiq-ashkar mehrum olmalarina baxmayaraq, onun islama zidd olan hokumetine qarshi bele bir umumi qiyam bash vermedi. eksine, camaat kor-korana Muaviyeye itaet edirdi. Duzdur, arabir Hicr ibn ediyy, emr ibn Hemiqi xuzai ve bu kimi shexslerin perakende e`tirazlari olurdu. Bu da gosterir ki, camaat Muaviyenin zulmu altinda el-qol atirdi. ancaq perakende olan bu e`tirazlar lazimi neticeni vermir ve umumxalq herekatina chevrilmirdi. Buna gore de, bu e`tirazlarin qarshisi tezlikle alinirdi. chunki dovrun hokumeti qiyam bashchilarini oldurur, menteqedeki herekati bogur, camaat ise hech bir eks tedbir gostere bilmirdi.
Muaviye dovrunde qiyamin maneeleri
sehife 7 den 67 -e qeder.
  4-6 ...  7  8  9  ... 10-12
 
[Geri]
cpornat.com