Muxtelif dini kitablar
sehife 24 den 277 -e qeder.
  19-21 ...  22  23  24  ... 25-27
iNSAN [AGAH] BiR VARLIQDIR
insan zaten ve oz-ozluyunde agah bir varliqdir. Bele ki, onun zati eynile agahliqdir ve ya onun xemiri agahliqla yogrulmushdur. Biz eger evvel insanin [menliyinin] vucuda gelmesini, daha sonra oz [menliyinden] agah oldugunu dushunsek, sehv etmish olariq. insan menliyi ile agahliq eyni zamanda vucuda gelir. Bu vucudagelme prosesinde agah olan, ye`ni agahligin ozu ve agah olunan shey eyni hesab olunurlar. Agahliq menliyinin ozune beraber olmasi, eyni bir heqiqetdir.
insan sonraki merhelelerde, ye`ni az-chox bashqa varliqlarla tanish olandan sonra, zehninde oz sheklini canlandiraraq ozu ile tanish olur. Bashqa ifade ile desek, vasiteli elm yolu ile ozunu taniyir. Amma o, bashqa varliqlarla tanish olmazdan evvel de, vasitesiz elm yolu ile ozunu taniyirdi.
insan ozunde bele bir agahliq hiss etdikden sonra, daha ozunden sorushmur ki, goresen men varam, yoxsa yox? Ve ya eger varamsa, bes kimem? ve s. chunki vasitesiz elm yolu ile elde olunan agahliqda, hech bir shubheye yer qalmir.
Dekartin esasli sehvlerinden biri onun shubheye yer olmayan [men varam] meselesinde shubhe edib, [men fikirleshiremse demek varam] mefhumu ile bu shubheni aradan qaldirmaq cehdi olmushdur. insanda fitri agahligin olmasi bir heqiqetdir. Bu agahliq sonradan qazanilasi deyil, cebri xelq olunmush insan menliyinin neceliyidir. Mehz buna gore de insanlarin de`vet olundugu agahliqla, onda olan cebri suretde yaradilmish agahliq arasinda boyuk ferq vardir.
sehife 24 den 277 -e qeder.
  19-21 ...  22  23  24  ... 25-27
 
[Geri]
dtvideo.com