Muxtelif dini kitablar
sehife 37 den 277 -e qeder.
  34-36 ...  37  38  39  ... 40-42
iNSAN iSTeKLeRi iLe BAgLI OLAN FiTRi XuSUSiYYeTLeR
Deyildiyi kimi, insani istekler iki qismden ibaretdir. Onlardan bir qismi onun cismine, o birisi ise ruhuna aid olan isteklerdir.
1.Cisme aid olan istekler: Burada tam cismle bagli olan istekler, ye`ni yemek, istirahet etmek ve beden qurulushuna aid olan bu kimi diger ishler nezerde tutulur. (Nezerde tutulan behslerden qiraqda duran instiktual isteklerle ishimiz yoxdur).
2.insan ruhu ile bagli olan istekler: Psixoloqlar insan ruhu ile bagli olan meyllerden soz achmish ve bu isteklerden dogan lezzeti, ruhi qida adlandirmishlar: meselen heqiqetseverlik, heqiqet axtarmaq, gozelliyi sevmek, yaradiciliq, keshf ve ixtiraya qarshi olan meyl ve istek. Butun bunlardan ustun olan eshq ve perestish kimi istekler de vardir. Bu nov istekler iki esas xususiyyete malikdir. Birincisi, bu isteklerin insanin tekce ozunu deyil, bashqa varliqlari da ehate etmesi. ikincisi, bu nov isteklerin muqeddes olmasi.
HeQiQeTSEVeRLiK
sehife 37 den 277 -e qeder.
  34-36 ...  37  38  39  ... 40-42
 
[Geri]
gluporn.com