Muxtelif dini kitablar
sehife 4 den 211 -e qeder.
  1-3 ...  4  5  6  ... 7-9
2-'Nuxbetul-isharat fi ehkamil-xiyarat' (Merhum Ayetullah Gulpayiqaninin derslerinin teqriri, erebce);
3-'Kitabul-hecc' (Merhum Ayetullah Gulpayiqaninin derslerinin teqriri, erebce); iki cildi chapdan chixmishdir.
4-'etteriqul-mesluk fi hokmi libasil-meshkuk' (Merhum Ayetullah Burucerdinin derslerinin teqriri, erebce);
5-'Kitabus-salat' ve 'Risaletun fil-mefahim' (Merhum Ayetullah Burucerdinin derslerinin teqriri, erebce);
6-'Qaidetu la zerer' (Merhum Seyyid Muheqqiq Damadin derslerinin teqriri, erebce);
sehife 4 den 211 -e qeder.
  1-3 ...  4  5  6  ... 7-9
 
[Geri]
pornclu.com