Muxtelif dini kitablar
sehife 3 den 411 -e qeder.
  1  2  3  ... 4-6
4. Bu tetbiq Quranin sherhi baximindan hansi iradlara malikdir?
5. Bezi ayelerle elmi nailiyyetler arasinda iddia olunan ziddiyyet dogrudurmu?
HEDEFLER
1. Quranin elmi ecazkarliginin dogru ve meqbul tereflerini beyan edib, bu muqeddes kitabin haqq oldugunu isbat etmek.
2. Quranin elmi ecazkarliginin yanlish ve qeyri-meqbul tereflerini uze chixarmaq.
sehife 3 den 411 -e qeder.
  1  2  3  ... 4-6
 
[Geri]
xvideos.fan