Kitabxana
Kitabxana
03_Firui-dinde_teqlid_baresindeki_eqidemiz

 Furui-dine geldikde ise, (furui-din insanin emelleri, gorduyu ishlerle elaqedar olan sheriet hokmleridir) her bir muselmanin onlari tefekkur ve istidlal yolu ile elde etmesi vacib deyildir. Eksine, furui-dinde, eger namaz, oruc, zekat ve s.-nin vacibliyi kimi yeqinlik hasil olmush zeruriyyetlerden olmazsa, ashagidaki uc yoldan birini secmesi vacibdir:
 1-Ya hokmlerin istixracinda ictihad meqamina catib hokmleri delil ve istidlal esasinda cixarmalidir (eger ictihad ve nezer ehlidirse);
 2-Yaxud ehtiyata emel etmeyin lazim oldugu hallar baresinde kifayet qeder agahligi vardirsa, oz emellerinde ehtiyata emel etmelidir; Bele ki, muctehidlerin fetvalarini cem etmekle heqiqi vezifesi oldugu emelleri yerine yetirmish olsun.
 3-Muctehid ucun lazim olan shertlere malik olan, sherietde deyildiyi kimi, aqil, adil, nefsini aludeliklerden, gunah ve tugyanlardan qoruyan, dini hifz eden, dinin qoruyucusu, hevayi-nefs ile muxalif, Movlasinin (Allahin) emrlerine muti olan muctehide teqlid etsin.
 Her kes muctehid ve ya ehtiyata emel eden olmasa ve hemcinin, cameush-sherait muctehide teqlid etmese, omru boyu namaz qilib oruc tutsa da bele, butun ibadet ve itaetleri batil sayilir ve ondan hec bir vechle qebul olunmaz. Amma onun evvelki (teqlid etmediyi dovrdeki) ibadet ve itaetleri sonradan teqlid etdiyi muctehidin rey ve fetvalari ile muvafiq olarsa ve oz ibadi emellerini qurbeten ilellah niyyeti ile yerine yetirmish olarsa, bu halda sehih sayilir.
/
/
Sehifeye kec

Sehife: 1
Cemi Sehife: 1
Imamiyye_shielerinin_eqide_usullari
wap.IXLAS.biz