Kitabxana
Kitabxana
04_Ellame_Tebatebainin_eserleri

 Ustad Ellame Tebatebainin bir cox qiymetli eserleri vardir. O cumleden ashagidakilari qeyd etmek olar:
 1."Tefsirul-mizan"; (20 cild)
 2."Felsefe usullari ve realizm metodu"; (5 cild)
 3.Sedruddin Shirazinin "Esfar" kitabina hashiye; (5 cild)
 4."Professor Korbenla mubahiseler"; (2 cild)
 5."Islam hokumeti" risalesi;
 6."Hashiyeyi-Kifaye";
 7."Quvve ve fel" risalesi;
 8."Isbati-zat" risalesi;
 9."Risale der sifat";
 10."Risale der efal";
 11."Risale der vesait";
 12."El-insanu qebled-din";
 13."El-insanu fid-din";
 14."El-insanu beded-din";
 15."Risaleyi der nubuvvet";
 16."Risale der vilayet";
 17."Risale der mushteqqat";
 18."Risale der burhan";
 19."Risale der mugalite";
 20."Risale der tehlil";
 21."Risale der terkib";
 22."Risale der etibarat";
 23."Risale der nubuvvet ve meqamat";
 24."Menzume der resmi xette nesteliq";
 25."Eli vel-felsefetul-ilahiyye";
 26."Quran der islam";
 27."Shie der islam".
 Ustad bunlardan elave bir cox risale ve meqaleler de yazmishdir. "Mektebi tesheyyo", "Dershayi ez mektebi islam", "Rehnomai kitab" ve s. jurnallarda cap edilmish muxtelif hecimli yazilari buna misal gostermek olar. Ustadin en muhum eseri muasir dovrde en boyuk ve nefis tefsirlerden sayilan iyirmi cildde yazdigi "El-mizan" kitabidir. Bu eser indiye qeder defelerle cap olunmushdur. Qedim dovrlerde yazilan tefsirlerin ekseriyyeti muasir teleblere cavab vermediyinden, ustad bele bir eser yazaraq islam dunyasina misilsiz xidmet gostermish, onu hal-hazirki ve gelecek nesiller ucun yadigar qoyub getmishdir. Ellame Tebatebai hemin tefsirde ashkar hedislere esaslanan yeni metoddan bir ayenin sair ayeler vasitesile tefsir olunmasindan istifade etmishdir.
 Eziz oxucular, qarshinizda olan bu kitab ilk defe olaraq genc nesl, elece de qerbde yashayan iranshunas, sherqshunas ve islamshunaslar ucun yazilmishdir. Buna gore de Ellame Tebatebainin haqqinda bezi meseleleri qeyd etmeyi, esrin elm ve hikmet korifeyini teqdim etmeyi lazim bilirem. Elbette, qelemimiz bele bir vesfolunmaz shexsiyyetin teqdim olunmasinda yeterli deyildir ve dille onun menevi-ruhani meqamini, fezilet ve kamal derecelerini izhar etmek olmaz. Bu sehifeler uzun iller taninmaz bir shexsiyyet kimi islam cemiyyetine boyuk xidmetler gosteren bir insan haqda derya muqabilinde bir damlaya benzeyir. Ustadin ozu heqiqet meqamina catdigindan, daim sholelenmekde olan bir meşel kimi oz etrafinda olanlarin, shagirdlerinin ve onun eserlerini oxuyanlarin yolunu ishiqlandirmish, onlarin fikir ve menevi heyatina ruh, istiqamet ve mena vermishdir.
/
/
Sehifeye kec

Sehife: 1
Cemi Sehife: 1
Islamda shielik
wap.IXLAS.biz