Kitabxana
Kitabxana
05_Muctehid_baresindeki_eqidemiz

 Teqlid ucun cameush-sherait (butun shertlere malik olan) muctehid barede eqidemiz budur ki, o, qeybet dovrunde Imam (eleyhis-salam)-in naibi, vekilidir. O mutleq ve tam ixtiyarli hakim, rehberdir. Imam ucun olan ixtiyarlarin hamisibutun hadise ve meseleleri arashdirib yekun hokm vermek, camaat arasinda hokumet etmek kimi ixtiyarlar onda da vardir. Imam Sadiq (eleyhis-salam)-dan gelen hedise esasen her kes ona (cameush-sherait muctehide) qarshi cixsa, Imama qarshi cixmish olur, Imama qarshi cixan kes de Allaha qarshi cixmish olur. Bu da shirk (mushriklik) kimidir. Cameush-sherait muctehid tekce sheri fetvalarda merce deyil, hem de onun umumi vilayeti vardir. Bele ki, qarshiya cixan butun hadiselerde son hokm, yekun rey ucun ona muraciet edilir. Bu meqam muctehide mexsus olan meqamlardandir ve onun icazesi olmadan bu meqamin ondan qeyrisinin ohdesine qoyulmasi caiz deyildir. Hemcinin hudud, tezir (gunahkarlarin, muqessirlerin cezalandirilmasi, tenbih edilmesi) de muctehidin emri ve hokmu olmadan caiz deyildir. Imam (eleyhis-salam)-in xas huquqlarindan sayilan emvalin mesrefinde de muctehide muraciet olunur. Bu umumi meqam, menzilet ve rehberliyi cameush-sherait muctehide Imam (eleyhis-salam) vermishdir ki, qeybet zamani o Hezretin naibi olsun. Mehz bu sebebe gore de Imamin naibi adlandirilib.
/
/
Sehifeye kec

Sehife: 1
Cemi Sehife: 1
Imamiyye_shielerinin_eqide_usullari
wap.IXLAS.biz