Kitabxana
Kitabxana
10_ALLAHIN_EDALETI
Biz oz fitri eqlimiz ile bUtUn ishlerin deyerini derk edirik. Mehz bu deyerlerin vasitesile edaleti ve haqi xeyir, zUlmU ise batil ve sher hesab edirik. Elece de edaletli shexsi ehtiram ve mUkafata, zUlm ve tecavUz eden shexsi ise cezaya layiq hesab edirik. Bu deyerler de mUshahide ve fitretin hokmUne uygundur. Bele ki, eger cehalet ve shexsi menfeet perdeleri aradan qaldirilsa, insan her sheye besiret gozU ile baxsa, onda bUtUn ishlere laziminca deyer verer. Yeni qerezcilik meqsedleri olmayan her bir insan misal UcUn, oz kelaminda dUzlUkle eyrilik, yaxud emanetle ve xeyanetin hansini secmekde ixtiyar sahibi olarsa, shUbhesiz, dUzlUyU eyrilikden, emaneti xeyanetden UstUn hesab edecek. Bu shertle ki, hemin shexs bu ishe mUeyyen qerezler ve shexsi meslehetler UzUnden deyil, yalniz tam insafla yanashsin. Buna gore de bir shexs ehtiyacli olmazsa, yaxud hiyle ishletmekde, xeyanet ve zUlm etmekde ozU UcUn mUeyyen menfeet ve meslehet gormezse, onda dogruluq, emanetdarliq ve edalet esasinda reftar edecekdir. Bu mesele eynile dUnyanin Yaradani olan hikmetli Allah baresinde de dUzdUr. cUnki Allah taalanin pak Zati eql ve fitretimizle tanidigimiz bUtUn deyerlere ehateli oldugundan elave, eqlin ozUnU de mehz O yaradaraq insanlara bexsh etmishdir, eyni zamanda ozUnUn sonsuz qUdreti ile dUnyaya hakim kesilmishdir, Onun hec bir fayda ve ya menfeete de ehtiyaci yoxdur. Buna gore de biz Onu, hec vaxt zUlm etmeyen adil hesab edirik. cUnki, Allah-taalanin ilahi desgahinda zUlme yer yoxdur.
/
/
Sehifeye kec

Sehife: 1
Cemi Sehife: 1
Allahi tanimaq
wap.IXLAS.biz