Kitabxana
Kitabxana
15_RISALET
Islam dini - Hezreti Mehemmed (sellellahu eleyhi ve alihi ve sellem)-e nazil olan ilahi bir dindir. O hezret bUtUn alemlere bir rehmet olaraq hemin dini teblig etmeye gonderilmishdir. Islamin hedef ve meqsedi her sheyden evvel, insanla Allah ve mead arasinda rabite yaratmaqdir. Buna esasen, bu din bir cehetden insanla haqq ve yegane olan Allah arasinda rabite berqerar edir (fitret insani Allaha dogru yoneldir ve Onun vahid ve yegane oldugunu sUbut edir), saxta tanrilari aradan qaldirmaq UcUn hemin prinsipe israr edir. Mehz buna gore de ozUnUn esl shUarini la ilahe illellah (yeni Allahdan bashqa ibadete, sitayishe layiq qUdret sahibi yoxdur) qerar vermishdir. NUbUvvet insan ile onun Xaliqi arasinda yegane ve birbasha rabite vasitesi oldugundan, Allahin yeganeliyine ve shexsin Onun yegane Zati ile rabitesine shehadet vermeyi tovhidin isbati UcUn esas shert hesab etmishdir. Diger cehetden ise bu din insani meadla tanish edir ki, bu yegane mUmkUn yol ile heyatindaki cetinlikleri ve tezadlari hell etsin ve ilahi edaleti berqerar etsin. (Bunun sherhi evvelde qeyd olundu.) Islam dini ozUnemexsus xUsusiyyetlere malikdir ve bu xUsusiyyetlerin vasitesile sair asimani dinlerden secilir. Burada hemin xUsusiyyetlerden bir necesini qeyd edirik: 1. Islam dini hec bir tehrife meruz qalmayan Qurana istinad edir. Halbuki, kecmish semavi kitablar bu baximdan coxlu ziyanlara dUcar olub tehrif edilmish ve ozUnUn esl mezmun ve mohtevasi ondan cixarilmishdir. Quran ozUnUn tehrif olunmayacagi barede buyurur: elbette, Biz Qurani nazil etdik ve shUbhesiz, onu qoruyub saxlayacagiq. Dinin sheriet ve eqide ile elaqedar olan meselelerinin qorunub saxlanmasi terbiyevi yonUn davam etmesine teminat veren ve onu mUmkUn eden bir meseledir. cUnki her bir din tehrif olunsa ve onun esil mohtevasi ondan cixarilsa, ozUnUn insanlarla Allah arasinda elaqe vasitesi olmaq kimi mUhUm selahiyyetini elden verecekdir. cUnki, bu rabite yalniz din adi ile berqerar olur. Hem de bu bagliliq dinin mohtevasina emel etmeyin ve onu elmi ve ideoloji baximdan heyata kecirib gerceklesh-dirmeyin neticesidir. Buna gore de islamin tehriflerden amanda qalmasi (bu da Quranin tehrif olunmamasi ile shertlenir) onun oz hedeflerinin davam etdirilmesinde zeruri bir shert hesab olunur. Quranin hem kelme, hem de mena baximindan tehrif olunmamasi gosterir ki, Islam Peygemberi (sellellahu eleyhi ve alihi ve sellem)-in nUbUvveti ozUnUn isbat olnmasinin en mUhUm vasitesini qoruyub saxlamishdir. cUnki Quran ve Umumiyyetle sherietin ve risaletin esas prinsipleri adlanan her bir shey qeyd olundugu kimi, Hezreti Mehemmed (sellellahu eleyhi ve alihi ve sellem)-in nUbUvvetinin ve risaletinin isbati UcUn istiqrai bir delildir ve bu delil, Quranin qalmasi ile hemishe oz qUvvesinde qalacaqdir. Amma
/ Novbeti
/ Sonuncu
Sehifeye kec

Sehife: 1
Cemi Sehife: 5
Allahi tanimaq
wap.IXLAS.biz