Shienin heqiqetleri
İmamet
Ehli-Beytin (e) imametini sübut eden deliller
Ehli - Beyt (e) kimlerdir ?
İmamların sayını sübut eden deliller
Be'zi sehabelerin Peyğember (s) vesiyyet yazarken mane olmaları
"Seqife" hadisesi ve ebu-Bekrin bey'eti
Peyğember (s) ebu-Bekrin xilafete te'yin olunmasına işare edibmi?
Fatimenin (e) qezebi
Ömerin xelife olması
Osmanın xelife olması
İmam Elinin (e) beyeti
Abdulla ibn Seba efsanesi
İmam Elinin (e) şehadeti
Siffeyn döyüşü. Muaviyenin üsyanı ve qoşun çekmesi
İmam Elinin (e) şehadeti
Sülh müqavilesi ve İmam Hesenin (e) şehadeti
Kerbela qiyamı ve İmam Hüseynin (e) şehadeti
Sehabelerin edaleti
Şie ve Qurani-Kerim
Şielerin ve Peyğemberin (s) pak sünneti
Ebu-Hüreyrenin çox hedis revayet etmesi
Müveqqeti nigah
Sehihi-Buxariye bir baxış
Hecc mütesi
Mehdiyi-Müntezer

Wap.IXLAS.Az